Προγραμμα

Πρόγραμμα
Πρόγραμμα Ολοήμερου
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης