Προγραμμα

Πρωινό πρόγραμμα


Ολοήμερο πρόγραμμα



Παλαιότερα έτη
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης