10 Σεπ 2020

Καλή σχολική χρονιά 2020-21

 


Αγαπητοί γονείς,

 

   Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020  ξεκινά η νέα σχολική χρονιά.

Ευχόμαστε σε όλους να είναι ασφαλής, δημιουργική,  ελπιδοφόρα και γεμάτη υγεία!!!

Ήδη από τον Ιούνιο του 2020 έχει γίνει μια πρώτη επαφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη νέα σχολική πραγματικότητα, καθώς λειτουργήσαμε σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΟΔΥ για τα σχολεία και με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

    Συνεχίζουμε και αυτή την σχολική χρονιά 2020-2021, φορώντας την προστατευτική μας μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας τις αποστάσεις  στην αυλή και στις αίθουσες διδασκαλίας, όπου υπάρχει δυνατότητα και ακολουθώντας τη σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Το διαφορετικό στοιχείο που θα πρέπει να προσεχθεί αυτήν τη σχολική χρονιά είναι ότι το σχολείο θα βρίσκεται τώρα σε πλήρη ανάπτυξη με το σύνολο των μαθητών  και  παράλληλα θα ξεκινήσει ξανά να λειτουργεί  και το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

    Με βάση τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας και την εγκύκλιο με τις οδηγίες που λάβαμε επισημαίνουμε  ότι με την έναρξη του σχολικού έτους 2020-21 θα ισχύουν τα παρακάτω:

·         Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, το προσωπικό του σχολείου, καθώς και οι επισκέπτες της  σχολικής  μονάδας υποχρεούνται να φέρουν προστατευτική  μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του σχολείου.

·         Θα πρέπει να αποφεύγεται ο  συγχρωτισμός.

·         Θα γίνεται συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

·         Θα πραγματοποιείται καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση και εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.

·         Θα υπάρχουν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα στις αίθουσες όλης της σχολικής μονάδας.

     Η  Διευθύντρια της σχολικής μονάδας φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω και βάσει των οδηγιών της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

 

 Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, θα γίνει Αγιασμός στις  10:30.

 Οι μαθητές/τριες  της Α΄ τάξης θα προσέλθουν στο σχολείο στις 10:15 με έναν συνοδό και θα παραμείνουν στον αύλειο χώρο του σχολείου για να παρακολουθήσουν τον Αγιασμό.

     Οι μαθητές/τριες των υπόλοιπων τάξεων θα προσέλθουν και αυτοί  10:15, αλλά θα κατευθύνονται προς τα τμήματά τους, όπου θα τους περιμένει ο δάσκαλός τους.  Οι γονείς θα αφήνουν το παιδί τους στην είσοδο, όπου θα το παραλαμβάνει ο εφημερεύων εκπαιδευτικός και θα αποχωρούν. Κανένας γονέας, εκτός από αυτούς  της Α΄τάξης δεν πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου.

Η είσοδος των μαθητών θα γίνει ως ακολούθως:

 Από τα δυτικά (οδός Δελαπόρτα) θα εισέρχονται οι μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων και από την ανατολική είσοδο  ( οδός Κρασαδάκη) οι μαθητές των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων.

      Η κατανομή των αιθουσών του σχολείου έχει ως εξής:

Στο ισόγειο βρίσκονται τα τμήματα: Α1, Α2, Α3, Γ1.

 Στο υπόγειο βρίσκονται τα τμήματα Β1,Β2, Β3, Ε1, Ε3.

 Στον όροφο βρίσκονται τα τμήματα ΣΤ1,ΣΤ2, ΣΤ3, Δ1, Δ2,  Ε2 και Γ2.

Θα υπάρχει εκπαιδευτικός που θα διευκολύνει τους μαθητές να βρουν το τμήμα τους και   ταμπελάκια  με το όνομα του τμήματος  τοποθετημένα έξω από την πόρτα.

     Ο Αγιασμός θα γίνει στον αύλειο χώρο του σχολείου παρουσία αντιπροσωπίας εκπαιδευτικών και των μαθητών της Α΄ τάξης, ενώ στη συνέχεια ο ιερέας θα περάσει απ’ όλα τα τμήματα του σχολείου.

Μετά το πέρας του Αγιασμού γύρω στις 11:00, θα αποχωρήσουν σταδιακά από την ίδια πόρτα που εισήλθαν στο σχολείο, πρώτα  οι μαθητές της Α΄τάξης με τους γονείς τους και ακολούθως οι μαθητές των υπόλοιπων τάξεων σύμφωνα με το σχέδιο αποχώρησης και τηρώντας όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που προβλέπονται από τον ΕΟΔΥ.

  Παρακαλούμε οι γονείς να μην συνωστίζονται στα σημεία εξόδου και να φροντίζουν να διευκολύνουν την αποχώρηση των παιδιών, τηρώντας και οι ίδιοι τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

 Από την επόμενη μέρα 15/9/2020 και για όλη τη σχολική χρονιά  η προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο  θα γίνεται 8:00- 8:15.  Οι γονείς θα αφήνουν το παιδί τους στην είσοδο, όπου θα το παραλαμβάνει ο εφημερεύων εκπαιδευτικός και θα αποχωρούν. Κανένας γονέας δεν πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου.

  

·         Tην   Τρίτη  15/9/2020, οι μαθητές/τριες του σχολείου θα παραλάβουν τα βιβλία τους από τον εκπαιδευτικό του τμήματος, οπότε να φροντίσουν να έχουν μαζί τους την σχολική τους τσάντα. Την ημέρα αυτή οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης θα σχολάσουν  11:30 ενώ των υπόλοιπων τάξεων 12:30.

 

·         Την Τετάρτη 16/9/2020 η Α΄τάξη θα αποχωρήσει 12:30 ενώ οι υπόλοιπες τάξεις 13:15. Από την Πέμπτη 17/9/2020 όλες οι τάξεις θα αποχωρούν 13:15.

Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει την 2η εβδομάδα λόγω έλλειψης προσωπικού.

    Καθημερινά, οι μαθητές θα κατευθύνονται στα τμήματά τους,  όπου θα τους περιμένει ο εκπαιδευτικός με τον οποίο θα έχουν μάθημα την πρώτη ώρα. Δε θα γίνεται η καθιερωμένη πρωινή συγκέντρωση και προσευχή  στον αύλειο χώρο. Η προσευχή θα γίνεται στα τμήματα.

 Η αποχώρηση θα γίνεται σταδιακά ανά τμήμα. Οι εκπαιδευτικοί θα παραδίδουν τους μαθητές στις εισόδους του σχολείου. Από τη δυτική είσοδο (Δελαπόρτα) θα έρχονται και θα αποχωρούν οι μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων και από την ανατολική είσοδο (Κρασαδάκη) οι μαθητές των Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων. Οι μαθητές που αποχωρούν μόνοι τους πρέπει να έχουν μαζί τους κάρτα αποχώρησης.

Τα διαλείμματα θα πραγματοποιούνται σε δυο ομάδες. Η πρώτη με τις μικρές τάξεις (Α, Β, Γ), που θα ακολουθούν το παλιό πρόγραμμα και η δεύτερη με τις μεγάλες τάξεις (Δ, Ε, ΣΤ) που θα κάνουν τα διαλείμματα τους νωρίτερα, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.

    Tο Oλοήμερο Πρόγραμμα θα λειτουργήσει σταδιακά ξεκινώντας 21/9/2020 μέχρι να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, προβλέπεται να λειτουργήσει ξανά το  κυλικείο του σχολείου τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

  Υπάρχει η δυνατότητα απουσίας μαθητή/τριας, με ιατρική γνωμάτευση όταν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του ή

αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ

Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

·         Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

·          Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

·           Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

·          Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

·           Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 20mg/μέρα).

·         Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

·          Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

·          Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.

·         Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

   

Για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη διεύθυνση του Σχολείου τηλεφωνικά (2810323225 ή 2810323216) ή μέσω e-mail (mail@47dim-irakl.ira.sch.gr), καθώς η είσοδος των γονέων στο Σχολείο από τη Δευτέρα 14/9/2020 δε θα επιτρέπεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, για την ασφάλεια όλων μας.   

Αγαπητοί γονείς, αυτή η σχολική χρονιά  θα είναι διαφορετική και προβλέπεται δύσκολη. Το σημαντικό είναι να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία και κάθε ιδιαιτερότητα με θετικό πνεύμα και κοινή προσπάθεια. Η συνεργασία όλων μας   πρέπει να είναι βαθιά, καλόπιστη, ειλικρινής και ουσιαστική. Σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, την περίοδο της πανδημίας,  θέλουμε τους γονείς δίπλα μας συνοδοιπόρους στο δύσκολο έργο μας!  

Οι αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης ήταν και θα είναι τα θεμέλια της σχολικής μας κοινότητας της σχέσης εκπαιδευτικών με μαθητές και γονείς. Με τις αξίες αυτές ζωντανές και παρούσες η σχολική χρονιά που ξεκινά μπορεί να είναι ασφαλής και δημιουργική!

Καλή δύναμη σε όλους!

                                                                  Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                          Αθηνά Κρητσωτάκη 

 

 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης