4 Μαΐ 2020

Προγράμματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης εξ αποστάσεως
Τα προγράμματα  σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του σχολείου μας διαμορφώνονται  ως εξής:


Πρόγραμμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Πρόγραμμα σύγχρονης εκπαίδευσης
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης