25 Οκτ 2018

Η τσάντα στο σχολείοΑγαπητοί γονείς,  

Σύμφωνα με τις με Α.Π. Φ.7/219218 /Δ1/13-12-2017 και Φ.7/ΦΜ/139107/Δ1 -27/8/2018  εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας για το σχολικό έτος 2018-2019 υλοποιείται στο σχολείο μας  η δράση με τίτλο « Η τσάντα στο σχολείο».
Σκοπός  της συγκεκριμένης δράσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης των μαθητών με το σχολείο, εντάσσοντας οργανικά  τη διαδικασία της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη δράση δύναται να συμβάλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, οδηγώντας σε εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες. Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών για τουλάχιστον δυο  Σαββατοκύριακα το μήνα στο σχολείο.
 Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας αποφάσισε την υλοποίηση της δράσης   το πρώτο και  τρίτο  Σαββατοκύριακο κάθε μήνα. H τσάντα θα  παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων, έως την Δευτέρα. Η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτών των Σαββατοκύριακων. Η δράση υλοποιείται με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών. 
Τα Σαββατοκύριακα που η τσάντα θα μένει στο σχολείο θα πρέπει:
 Να μην υπάρχει στην τσάντα φαγητό. Η τσάντα να περιέχει μόνο τα βιβλία των μαθημάτων της Παρασκευής και της Δευτέρας.
                                     Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων

 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης