23 Ιαν 2017

Εορτή των Τριών Ιεραρχών

Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών, οι μαθητές θα έρθουν κανονικά στο σχολείο. Αντιπροσωπεία μαθητών θα παραστεί στον εκκλησιασμό,  θα γίνει ενημέρωση για τη ζωή και το έργο των Τριών Ιεραρχών,  θα μοιραστούν  αρτίδια σε όλους τους μαθητές  και θα αποχωρήσουν στις 10:00. Οι μαθητές που αδυνατούν να παραβρεθούν εκείνη τη μέρα, θα πάρουν το αρτίδιό τους την επόμενη. Το Ολοήμερο δε θα λειτουργήσει. 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης