17 Μαΐ 2016

Εγγραφές στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α' τάξη Καλλιτεχνικών Γυμνασίων για το σχολ. έτος 2016-2017

 Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις:
α) Εικαστικών Τεχνών
β) Θεάτρου – Κινηματογράφου
γ) Χορού.
Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις. Στην περίπτωση αυτή ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.
Οι εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων διενεργούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Ηρακλείου  από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου).

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να προσκομίζονται  ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο  και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού.

Η συμμετοχή μαθητή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ τάξη Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο, σε Πρότυπο Σχολείο ή σε Πειραματικό Σχολείο.


Σ
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης