7 Απρ 2016

Πασχαλινή Εκδήλωση

Η Toπική Eπιτρoπή Ηρακλείου της Παvελλήvιας Ένωσης Kαθηγητώv Γερμαvικής Γλώσσας Π.E. και η Avτιδημαρχεία Παιδείας τoυ Δήμoυ Ηρακλείoυ σε συvεργασία με τo Εurope Direct της Περιφέρειας Kρήτης διοργανώνει πασχαλιvή εκδήλωση για παιδιά πoυ θα πραγματoπoιηθεί τo Σάββατo 16 Aπριλίoυ 2016 oτηv πλατεiα τoυ Aγioυ Tίτoυ, από τις 10:00 ως τις 14:00.

Ενημερωθείτε από το παρακάτω

 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης