20 Μαΐ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21-08-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2121) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου, οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα την Γαλλική ή την Γερμανική.

 Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης θα πρέπει να προσκομίσουν στο Σχολείο υπεύθυνη δήλωση από τους γονείς- κηδεμόνες τους, στην οποία θα αναγράφεται η προτίμησή τους σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (τη Γαλλική ή τη Γερμανική). Ακολούθως θα αποσταλεί το απολυτήριο, συνοδευόμενο απαραίτητα από την υπεύθυνη δήλωση του γονέα- κηδεμόνα του μαθητή, στο Γυμνάσιο υποδοχής.

                                                                              Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                               
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης