24 Μαΐ 2022

Safer-Πρόγραμμα Erasmus+ KA3

 

Safer

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+KA3 SAFER – SociAl competences and FundamEntal Rights for preventing bullying – Κοινωνικές Δεξιότητες και θεμελιώδη δικαιώματα για την πρόληψη του εκφοβισμού». Η σύμπραξη του έργου SAFER αποτελείται από 8 εταίρους από 7 ευρωπαϊκές χώρες : Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Κύπρο. Το πρόγραμμα SAFER  έχει στόχο να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή μία καινοτόμο μέθοδο πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.  https://www.safer-erasmus.eu/

 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης