10 Ιουν 2021

Εισαγωγή μαθητών/τριών στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου


 Βάσει της ΥΑ 58877/Δ6/25.05.2021 (ΦΕΚ1 τ. Β΄ 2184/26.05.2021), τη Δευτέρα 28  Ιουνίου 2021 θα διεξαχθεί η εξέταση για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια. Για  τη συμμετοχή στη διαδικασία, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων  μαθητών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στον  σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se protupo-peiramatiko-skholeio

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Με νέα Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην  Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται  με τεστ δεξιοτήτων ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλής επιλογής σε α)  κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και β) Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν  για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία, καθώς αντικείμενό της είναι γνώσεις που  έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό. Η διάρκεια της εξέτασης θα  είναι δυόμιση ώρες και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Πρότυπου Γυμνασίου  ή σε άλλους κατάλληλους χώρους, που θα οριστούν ως εξεταστικά κέντρα. 

Οι χώροι διεξαγωγής της εξέτασης ανά Πρότυπο Γυμνάσιο καθώς και η κατανομή  των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του  εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου. Τα εξεταστικά κέντρα θα οριστούν και θα  κοινοποιηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Αναφορικά με την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες απαιτείται  γνωμάτευση. Όλες οι γνωματεύσεις οφείλουν να είναι έγκυρες και σε ισχύ. Οι  γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ανήκουν στην κατηγορία των  υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές  δυσκολίες, το δηλώνουν στο Πρότυπο Σχολείο στο οποίο ενδιαφέρονται να  εισαχθούν τα παιδιά τους και οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο ή να  αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (protipogymira@gmail.com) του  σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 17 Ιουνίου 2021.

Ηράκλειο 31/5/2021

Το ΕΠ.Ε.Σ του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου

 

 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης