18 Μαΐ 2021

Εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

 


Εγγραφή  μαθητών στο Ολοήμερο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2021-2022 

 Αγαπητοί γονείς,

Όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσει το παιδί σας το Ολοήμερο πρόγραμμα  για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022, πρέπει να γνωρίζετε ότι:

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις χωρίς προϋποθέσεις, κατά συνέπεια δε χρειάζονται βεβαιώσεις εργασίας ή κάρτα ανεργίας.

Κατά την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δηλώνεται η ώρα που επιθυμείτε να  αποχωρεί  το παιδί σας  15:00 ή 16:00 η οποία  είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αλλάξει.

Δίνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής-Πρωινή Ζώνη 7:00-8:00,  μόνο εφόσον το παιδί είναι εγγεγραμμένο στο Ολοήμερο.

Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος είναι καθορισμένο και η φοίτηση των μαθητών σ’ αυτό υποχρεωτική.

Όσοι γονείς ενδιαφέρεστε να φοιτήσουν τα παιδιά σας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα το επόμενο σχολικό έτος, παρακαλούμε να συμπληρώσετε  την ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ  και να την προσκομίσετε στο σχολείο το αργότερο έως την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021.


                                                                                  Η  Διευθύντρια

                                                                              Κρητσωτάκη Αθηνά

 

 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης