9 Δεκ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                       
     Oι δάσκαλοι/ες των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των σχολείων της 5ης περιφέρειας θα συμμετάσχουν  σε επιμορφωτικές ημερίδες με θέμα: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις των Μαθηματικών για τη ζωή».
          Στόχος των ημερίδων είναι να αναδειχτούν οι αρχές της διδακτικής των Μαθηματικών και πώς αυτές εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες τάξης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των Μαθηματικών για θέματα όπως: το βασικό γνωστικό περιεχόμενο των μαθηματικών, οι άτυπες στρατηγικές των μαθητών, η εισαγωγική δραστηριότητα των σχολικών εγχειριδίων, η αξιοποίηση του λάθους, οι νοεροί υπολογισμοί, η εκτίμηση, η «γλώσσα» των σχολικών εγχειριδίων και γενικά η «γλώσσα των μαθηματικών», η αξιοποίηση των συμπερασμάτων και η χρήση «μοντέλων» της διδακτικής των Μαθηματικών στα σχολικά εγχειρίδια, η επίλυση προβλήματος.
         Οι ημερίδες έχουν εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και θα υλοποιηθούν, ως εξής:
4  την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 για τους εκπαιδευτικούς της B΄τάξης και Γ΄τάξης
4  την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 για τους εκπαιδευτικούς των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων
4  την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 για τους εκπαιδευτικούς της Δ΄τάξης
                 
                            
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης