7 Μαΐ 2019

Λύσεις διαγωνισμού Bebras για αναστοχασμό

Αγαπητοί γονείς και μαθητές,

Οι λύσεις των θεμάτων του διαγωνισμού Bebras-Κάστορας 2018-2019 στον οποίο συμμετείχε το σχολείο μας έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση:
https://bebras.gr/wp-content/uploads/2019/05/BEBRAS_Solutions_Guide.pdf

Το βιβλίο λύσεων έχει για κάθε θέμα την εκφώνηση, την απάντηση, την εξήγηση της απάντησης και την σύνδεση που έχει το θέμα με την Πληροφορική και την Υπολογιστική Σκέψη. Το βιβλίο των λύσεων μπορεί να αξιοποιηθεί για τον αναστοχασμό των μαθητών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό πάνω στα θέματα που έλυσαν, αλλά και για να εξασκηθούν μαθητές που δεν έλαβαν μέρος.
Καλή συνέχεια
Αλέξανδρος Ρονιώτης
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής

 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης