2 Μαΐ 2018

Εισαγωγή Μαθητών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (18-19)!

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2018-2019, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2018.

Οι γονείς-κηδεμόνες μαζί με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείο Παιδείας Έρευμας και Θρησκευμάτων για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α' Τάξη Γυμνασίου των καλλιτεχνικών Σχολείων για το έτος 2018-2019. Στον σύνδεσμο βρείτε το έντυπο της αίτησης.
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης