2 Μαΐ 2017

Επιμορφωτική ημερίδα στο 47ο Δημοτικό!


Την Τετάρτη 3 Μαϊου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου ενδοσχολική επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Ο διαδραστικός πίνακας στην εκπαιδευτική διαδικασία: παιδαγωγικές και διδακτικές προτάσεις» και στόχους τη γνωριμία των εκπαιδευτικών με τις παιδαγωγικές και τις διδακτικές δυνατότητες που παρέχει η χρήση διαδραστικού πίνακα στην τάξη και την εξοικείωσή τους με συγκεκριμένες εφαρμογές μέσα από παραδείγματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Η ημερίδα διοργανώνεται από την Σχολική Σύμβουλο της 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. Ηρακλειου κα. Κουτσουράκη Στέλα σε συνεργασία με το 47ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου με την ευκαιρία και του εξοπλισμού του με διαδραστικούς πίνακες και με βάση τη διαπιστωμένη ανάγκη βέλτιστης αξιοποίησής τους από τους εκπαιδευτικούς. 

Έχει εγκριθεί από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με τη με αριθμ.: 4477/26-04-2017 απόφασή της και θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του 47ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017. 

Το πρόγραμμα της  επιμορφωτικής ημερίδας:

Α΄ΜΕΡΟΣ: Εισαγωγή στην παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα

08.00-08.30 || Προσέλευση εγγραφές

08:30-08.45 || Έναρξη - Εισαγωγή στην προβληματική της ημερίδας

08:45-09.30 || Οι διαδραστικοί πίνακες και η αποδοτική τους αξιοποίηση στην εκπαιδευτική
διαδικασία – Στέλα Κουτσουράκη-Σχολική Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας Ηρακλείου

09:30-10.00 || Εμπειρικά δεδομένα από τη διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα για τη χρήση
των διαδραστικών πινάκων – Σοφία Τελάκη - Δασκάλα του 47ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου
10.00-10.30 || Η λειτουργία του διαδραστικού πίνακα με παραδείγματα
Δώρα Ψυχογιού - Δασκάλα του 47ου Δημ. Σχ. Ηρακλείου
10:30-11.00 || Διάλλειμα
Β΄ΜΕΡΟΣ: Παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα στην τάξη
Στέλα Κουτσουράκη Σχ. Σύμβουλος 5ης Περιφέρειας Ηρακλείου
Αντώνης Μπερκούτης Σχ. Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Ρεθύμνης

11.00-11.30 || Διαδραστικά βιβλία και Φωτόδεντρο (αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων)-
Παραδείγματα και προτάσεις αξιοποίησης

11:30-12.00 || Λογισμικά και εφαρμογές δημιουργίας και έκφρασης – Παραδείγματα και
προτάσεις αξιοποίησης

12:00-12.30 || Εφαρμογές Web 2.0 - Παραδείγματα και προτάσεις αξιοποίησης

12.30-12.45 || Διάλειμμα

12.45-14.00 || Εφαρμογές και λογισμικά γνωστικών αντικειμένων - Παραδείγματα και προτάσεις
αξιοποίησης

 
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης