10 Μαΐ 2017

Εγγραφές στο Ολοήμερο έως 12 Ιουνίου 2017!


Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης των γονέων ή κηδεμόνων τους έως τις 12/06/2017, στην εκάστοτε σχολική μονάδα.

Διευκρινίζεται ότι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγράφονται:

Α. Μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση εργοδότη ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

Δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα έχουν και οι μαθητές των οποίων ο ένας από τους δύο γονείς εργάζεται.

Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κ.λπ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης από τον ασφαλιστικό τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμη κι αν δεν έχει εξοφληθεί.

Β. Μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, γονείς ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένοι γονείς).

Γ. Παιδιά των οποίων οι γονείς είναι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας του κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, και τα οποία παρακολουθούν μαθήματα της πρωινής ζώνης και δεν είναι ενταγμένα στις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων).

Πρωινή Ζώνη

Σε αυτήν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου, ενώ ο ελάχιστος αριθμός λειτουργίας Πρωινής Ζώνης είναι οι 7 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8θέσια και 10 μαθητές για 9θέσια και άνω σχολεία.

Κάνετε λήψη της σχετικής αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο: 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης