16 Σεπ 2015

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣΤο  Σχολείο μας είναι 12/θέσιο και λειτουργεί ως 18/θέσιο.
Όλες οι τάξεις έχουν 3 τμήματα και εφαρμόζεται το Ενιαίο  Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα.
Τα μαθήματα του Κλασικού Προγράμματος ξεκινούν στις 08:10 και τελειώνουν στις 14:00.
Τo  Ολοήμερο Πρόγραμμα αρχίζει στις 14:05 και τελειώνει στις 16:15.


ΚΛΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:00 -08:10     Υποδοχή μαθητών

08:10 – 09:40    1η και 2η ώρα

09:40 – 10:00    1ο διάλειμμα

10:00 - 11:30    3η και 4η ώρα

11:30 - 11:45    2ο διάλειμμα

11:45 - 12:5    5η ώρα

12:25 - 12:35    3ο διάλειμμα

12:35 - 13:15    6η ώρα

13:15 - 13:20    4ο διάλειμμα

13:20 - 14:00    7η ώρα –Λήξη του Προγράμματος

14:00 - 14:05    Αποχώρηση μαθητών του Κλασικού Προγράμματος-Διάλειμμα για τους μαθητές που μένουν στο Ολοήμερο
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
14:05 - 14:40    φαγητό -χαλάρωση

14:40 - 14:50    διάλειμμα

14:50 -15:30     8η ώρα

15:30 - 15:40    διάλειμμα

15:40 - 16:15    9η ώρα Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος
  
                                                                                    Η Διευθύντρια του Σχολείου
Αθηνά Κρητσωτάκη
         
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης