20 Μαΐ 2015 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ


Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη θα πραγματοποιηθούν από 1 Ιουνίου μέχρι 21 Ιουνίου,  κατά τις ώρες λειτουργίας του  σχολείου. 
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2015-2016 έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2009 .

          ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

  •  Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

  •  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο  φαίνεται η  διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (Έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, λογαριασμός ΔΕΗ).

  •  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.


 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης