26 Μαΐ 2014

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ
Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη θα πραγματοποιηθούν από
1 Ιουνίου μέχρι 21 Ιουνίου,  κατά τις ώρες λειτουργίας του  σχολείου.
Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2014-2015 έχουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2008 .


                                ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


  •  Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.


  •  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.


  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)


  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η  διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (Έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, λογαριασμός ΔΕΗ).


  •  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225, mail@47dim-irakl.ira.sch.gr - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης