20 Μαΐ 2014

Διαδικασία εγγραφής - επιλογής μαθητών στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολ. έτος 2014-2015


     Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Γυμνάσια, για το σχολ. έτος 2014-2015, οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηαη στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους από 10 έως 31 Μαϊου 2014.
     Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α' τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση άλλου Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου.
     Στο Μουσικό Γυμνάσιο εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολ. έτος 2014-2015 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Δ/ντή και θα πραγματοποιηθούν από 23 έως 25 Ιουνίου 2014.
     Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι:
"Ρυθμός", "Ακουστική Ικανότητα", "Φωνητική Ικανότητα", "Διάκριση Ηχοχρωμάτων" και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό). για όποιο παιδί γνωρίζει και επιθυμεί να εξεταστεί και σε αυτό.
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό Σχολείο (τηλ. 2810.761.696), εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                 Η Διευθύντρια του Σχολείου
                                                                              
                                                                                   Αθηνά Κρητσωτάκη
 
47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, Κρασαδάκη 19, Ηράκλειο, 2810323225 - Κατασκευή Αλέξανδρος Ρονιώτης